مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 41- از كجا معلوم كه خالق عالَم ، همان واجب الوجود باشد و مانند واجب الوجود، يكي باشد؟

از كجا معلوم كه خالق عالَم، همان واجب الوجود، و مانند آن يكي باشد؟

  1. چون خالق عالَم هم دقيقاً همان تعريف و مشخصات واجب الوجود را دارد، لذا مانند همان واجب الوجود،‌و يكي است.
  2. از آنجا كه نمي توانيم غير از واجب الوجود هيچ آفريننده اي پيدا كنيم،‌پس خالق همان واجب الوجود است.
  3. نمي توان اثبات كرد كه خالق همان واجب الوجود است.  

شما تا ساعت 24 روز دوشنبه 18 دي ماه فرصت داريد كه عدد گزينه صحيح را به شماره پيامك 30000230 ارسال فرماييد.

نام و نام‌خانوادگی
پست الکترونیکی
متن دیدگاه
3:9مدت زمان
1306میزان بازدید