مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان42- چگونه خدايي كه اينهمه كمالات دارد، اينهمه شر و بدي و سختي و مشكل را در عالم به وجود آورده است؟

مسابقه شماره 42
چگونه خدايي كه همه ي كمالات را دارد، اين همه شر و بدي را آفريده است؟
1- بدي ها را خدا نيافريده؛‌ بلكه بدي ها براي خود، خالقي به نام اهريمن دارند.
2- شر و بدي چون جزء نيستي ها و امور عدمي هستند، لذا اصلا نيازي به خالق ندارند كه خدا بخواهد آنها را آفريده باشد.
3- شر و بدي هم خالقش خداست.   
شما تا ساعت 24 روز پنجشنبه 21 دي ماه فرصت داريد كه عدد گزينه صحيح را به شماره پيامك 30000230 ارسال فرماييد.

نام و نام‌خانوادگی
پست الکترونیکی
متن دیدگاه
2:37مدت زمان
1153میزان بازدید