مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 43- آيا در عالم ، « وجود » اصالت دارد يا « ماهيت » ؟

مسابقه شماره 43
چرا در موجودات عالَم، وجود اصل است و ماهيت، فرع؟
1- چون همه ي موجودات عالَم وجود دارند.
2- چون همه ي موجودات عالَم ماهيت ندارند.
3- چون اگر ماهيت، كه امري ذهني است، بخواهد اصلِ هر چيز باشد، بايد با تصور هر چيزي، اثر آن، به بدنمان برسد؛‌ مثلاً وقتي آتش را تصور مي كنيم، بايد بدنمان بسوزد؛ ‌ولي اينگونه نيست.   
شما تا ساعت 24 روز دوشنبه  25 دي ماه فرصت داريد كه عدد گزينه صحيح را به شماره پيامك 30000230 ارسال فرماييد.
 

نام و نام‌خانوادگی
پست الکترونیکی
متن دیدگاه
3:33مدت زمان
1073میزان بازدید