مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 44- چرا خدا جهان را طوري خلق نكرده كه اينهمه شر و اتفاقات بد در آن نباشد؟ اصلاً آيا خلق شدن عالم بدون شُرور ممكن است؟

مسابقه شماره 44

چرا خدا جهان را طوری خلق نکرده که اینهمه شر و اتفاقات بد در آن وجود نداشته باشد؟

  1. چون همانطور که نمی شود خصوصیت ذاتی شوری را از نمک گرفت، نمی شود خصوصیت ذاتی تزاحم، که ریشه ی همه ی شرور است را از عالم ماده گرفت.
  2. چون انسان در شُرور و مشکلات است که رشد می کند.
  3. چون اگر شُرور و مشکلات نباشد، زیبایی های عالَم، خوب دیده نمی شود.  

شما تا ساعت 24 روز پنجشنبه 28 دي ماه فرصت داريد كه عدد گزينه صحيح را به شماره پيامك 30000230 ارسال فرماييد.

نام و نام‌خانوادگی
پست الکترونیکی
متن دیدگاه
5:27مدت زمان
939میزان بازدید