مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 45- چرا خدا با اينكه مي دانست در عالم، شر و بدي وجود دارد، آن را خلق كرد؟

مسابقه شماره 45
چرا خدا با اینکه می دانست در عالَم ماده، شر و بدی وجود دارد، آن را خلق کرد؟
1- چون انسان در شر و بدی است که رشد می کند.
2- چون اگرچه عالَم شرهایی نیز دارد، اما منفعتهای بودنَش، بیشتر از ضررهایش است و عقل حکم می کند چیزی که فایده اش از ضررش بیشتر است، باید به وجود بیاید.
3- چون خوبی ها در کنار بدی ها مشخص می شود.   
شما تا ساعت 24 روز دوشنبه 2 بهمن ماه فرصت داريد كه عدد گزينه صحيح را به شماره پيامك 30000230 ارسال فرماييد.
 

نام و نام‌خانوادگی
پست الکترونیکی
متن دیدگاه
3:8مدت زمان
1261میزان بازدید