اطلاعيه مهم

اطلاعيه مهم

بسمه تعالي

« انديشكده ايمان » با ياري پروردگار متعال ، در سال 1395 شمسي، ساخت « مجموعه ايمان » را كه اولين مجموعه موشن گرافيك اعتقادي تماما عقلي است، آغاز نمود و در صدد پخش آن از شبكه دو سيما و فضاي مجازي برآمد.

بحمدالله تاكنون ميليونها نفر از محتواي اين مجموعه بهره برده و علاوه بر مخاطبان ميليوني در پخش تلويزيوني ، هر يك از ويديو هاي انديشكده ايمان دهها هزار مرتبه در فضاي مجازي دانلود شده است.

همچنين بسياري از مخاطبان نيز با پيامهاي محبت آميز خود از ساخت اين مجموعه حمايت نموده و مشوق ما در اين مسير دشوار بوده اند.

اما از آنجا كه «انديشكده ايمان» موسسه اي خصوصي بوده و به هيچ سازمان يا نهادي وابسته نيست، و بابت پخش توليد و پخش مجموعه ايمان هيچگونه دريافتي اي از صدا و سيما نداشته، و ساخت چنين مجموعه ي ارزشمندي نيز با هزينه هاي هنگفت همراه است، ادامه ي توليد اين مجموعه كه سبب رفع مشكلات فكري، عقلي، ديني و ايدئولوژيك سنين نوجوان به بالا خواهد بود، با مشكل مواجه شد و رو به تعطيلي نهاد.

انديشكده ايمان

نام و نام‌خانوادگی
پست الکترونیکی
متن دیدگاه
1062میزان بازدید