مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 50- با توجه به اينكه قبلا ثابت شد كه خدا به موجودات جزئي و مادي علم دارد، و اينگونه موجودات نيز دائماً‌در حال تغييرند، آيا علم خدا نيز دائماً‌در حال تغيير است؟ آيا اين به معناي راه يافتن تغيير در وجود خداست؟

نام و نام‌خانوادگی
پست الکترونیکی
متن دیدگاه
4:14مدت زمان
684میزان بازدید