مجموعه موشن گرافیک اعتقادي ایمان 52- معناي صفت قدرت چيست؟ چرا خدا قادر است؟

مسابقه شماره 52
چرا خدا قدرت دارد و قادر است؟  
1- چون ثابت شد كه خدا همه ي موجودات عالم را به وجود آورده و جهلي در وجودش راه ندارد؛ همچنين همه ي افعالش نيز بر اساس علم ذاتي اوست؛ پس همه ي خصوصيات قدرت در خدا هست.
2- چون خدا بايد قدرت داشته باشد كه بتواند اينهمه موجود را به وجود آورد.
3- چون قدرت خداست كه سبب شود او بتواند به تنهايي و بدون هيچ شريكي عالم را اداره كند.
شما تا ساعت 24 روز پنجشنبه 26 بهمن ماه فرصت داريد كه عدد گزينه صحيح را به شماره پيامك 30000230 ارسال فرماييد.
 

نام و نام‌خانوادگی
پست الکترونیکی
متن دیدگاه
3:55مدت زمان
1126میزان بازدید