مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 53- قدرت خدا به چه چيزهايي تعلق مي گيرد؟ آيا خدا مي تواند خداي ديگري مانند خود را بيافريند؟ آيا خدا مي تواند كره ي زمين را در يك تخم مرغ جا دهد؟

مسابقه شماره 53
قدرت خدا به چه چيزهايي تعلق مي گيرد؟  
1- قدرت خدا به همه چيز تعلق مي گيرد.
2- قدرت خدا فقط به چيز هايي تعلق مي گيرد كه از نظر عقل، به وجود آمدنشان محال نباشد.
3- قدرت خدا فقط به كارهاي ساده تعلق مي گيرد.
شما تا ساعت 24 روز دوشنبه فرصت داريد كه عدد گزينه صحيح را به شماره پيامك 30000230 ارسال فرماييد.

نام و نام‌خانوادگی
پست الکترونیکی
متن دیدگاه
4:29مدت زمان
840میزان بازدید