مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 54 - با توجه به اينكه ثابت شد خدا قادر است، چه زماني اراده مي كند كه چيزي در عالم به وجود بيايد؟ اساساً معناي دائمُ الفيض بودن خدا چيست؟

مسابقه شماره 54
خدا چه زماني اراده مي كند كه چيزي در عالم به وجود بيايد؟  
1- هر زمان كه ما از خدا بخواهيم.
2- هر زمان كه شرايط مادّي آن چيز مهيا شود.
3- چون خدا علّت تامّه ي همه ي موجوداتِ عالم است و هيچ بُخلي هم در او نيست، هميشه اراده دارد كه موجوداتِ عالَم به وجود بيايند و هيچوقت وجود پيدا كردن را از هيچ ممكنُ الوجودي دريغ نمي كند.
شما تا ساعت 24 روز پنجشنبه 3 اسفند ماه فرصت داريد كه عدد گزينه صحيح را به شماره پيامك 30000230 ارسال فرماييد.
 

نام و نام‌خانوادگی
پست الکترونیکی
متن دیدگاه
4:2مدت زمان
1893میزان بازدید