مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 56- آيا ممكن است خدا، خداي ديگري مانند خود را خلق كند؟

مسابقه شماره 56
آيا ممكن است كه خدا،  خداي ديگري مانند خود را بيافريند؟
1- خير؛ چون در اين سوال تناقض وجود دارد؛ يعني معناي اين سوال آن است كه يك موجود، در يك آن، هم وجودش از خودش بوده و خدا باشد؛ و هم وجودش از خودش نباشد و توسط خدا به وجود بيايد؛ و اين محال است.
2- بله؛ چون خدا قدرت انجام هر كاري را دارد.
3- خير؛ چون خدا قدرت انجام هر كاري را ندارد.
شما تا ساعت 24 روز پنجشنبه 10 اسفند ماه فرصت داريد كه عدد گزينه صحيح را به شماره پيامك 30000230 ارسال فرماييد.

نام و نام‌خانوادگی
پست الکترونیکی
متن دیدگاه
3:7مدت زمان
2258میزان بازدید