جوايز مسابقات ايمان

جوايز مسابقات ايمان

بسمه تعالي

به اطلاع همه ي برندگان عزيز مسابقات ايمان مي رسانيم

اين مسابقات و پرداخت جوايز آن به طور كامل به عهده ي شبكه 2 سيما است

و انديشكده ايمان تنها تهيه ي اين برنامه را به عهده داشته است.

لذا از برندگان درخواست مي شود

جوايز خود را از شبكه دو سيما پيگيري فرمايند.

موق باشيد

نام و نام‌خانوادگی
پست الکترونیکی
متن دیدگاه
1846میزان بازدید