مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 8- باتوجه به اینکه ما همه ی جهان را ندیده ایم، ممکن است همه جای جهان منظم نباشد. پس چگونه می توانیم برهان نظم را اثبات کنیم؟

نام و نام‌خانوادگی
پست الکترونیکی
متن دیدگاه
3:16مدت زمان
1324میزان بازدید