مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 10- چه اشكالي دارد كه نظم جهان ، هيچ ناظمي نداشته باشد و مواد عالم خودشان نظم ذاتي داشته باشند؟

نام و نام‌خانوادگی
پست الکترونیکی
متن دیدگاه
2:40مدت زمان
1393میزان بازدید