مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 17- چگونه بر امور فطري تكيه مي كنيد در حاليكه امر فطري هيچ ملاك معتبري ندارد و هر كسي مي تواند هر چيزي را امر فطري قلمداد كند؟

نام و نام‌خانوادگی
پست الکترونیکی
متن دیدگاه
2:54مدت زمان
977میزان بازدید