مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 21- آيا باورهاي فطري همان هنجارهاي اجتماعي است كه براساس تبليغات در انسانها شكل ميگيرد؟

نام و نام‌خانوادگی
پست الکترونیکی
متن دیدگاه
2:33مدت زمان
1523میزان بازدید