مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 35- آيا ممكن است چيزي كه وجودش از خودش نيست، بر اثر اتفاق ، و كاملاً تصادفي به وجود بيايد؟

نام و نام‌خانوادگی
پست الکترونیکی
متن دیدگاه
3:49مدت زمان
1466میزان بازدید